הבן הבכור אברהם עם אשתו טובה .אברהם נולד בשנת 1877. בלידת בנם ה-11 נפטרה האם שיינדל בשנת 1897

מבקרים:
124555