ציפורה נשלחה לברלין ללמוד גננות ושם הכירה את הסטודנט לרפואה משה קוריטני והם החליטו להתחתן.ציפורה הציגה את בעלה המיועד לאביגדור ,אביה בשנת 1914

מבקרים:
111917