ציפורה גרין לבית אביגדור נולדה בשנת 1890 בפלונסק.

מבקרים:
127556