ציפורה מפליגה לפלסטינה עם אריה בנה.

מבקרים:
111920