אביגדור גרין עם נכדו עמנואל לאחר חזרתו מאוקרינה.

מבקרים:
127556