הפעוטים הוכנסו למסגרת רשת עם מכסה עליון בלול ובו 3 תאים 1942

מבקרים:
127623