יציאה לשדות היה דבר מקובל,בתמונה חגי על טרקטור שעוסק בסיקול 1943

מבקרים:
111920