שתיה מג”רה בהנפה למעלה בפתח צריף המשפחה 1946

מבקרים:
121559