טיול קבוצה למצדה. מרים גוטמן- משה ברק- ברוך חופרי נחמה אבנור- שמריה והדסה צמרת אליהו לב- יונה בוצ’אן 1951

מבקרים:
127601