טיול קבוצה לחולה- שמריה צמרת במרכז 1951

מבקרים:
127605