טיול קבוצה מרים גוטמן- משה ברק- נחמה אבנור שמריה והדסה צמרת- ציפורה עציוני- יונה בוצ’אן- אליהו לב 1951

מבקרים:
127607