טיול לביצות אגם החולה יפה שריבמן ארתור ריבנר- אלינור פורת פיבוש בהיר יצחק חצרוני ועוד חברי בית השטה 1951

מבקרים:
111917