טיול לחולה- אלינור פורת ויצחק חצרוני 1951

מבקרים:
111919