קטע מהגדה של פסח בימי הפילוג בקבוץ- 1952

מבקרים:
121560