יצחק דובז’ינסקי במפעל פעמי שיטים לנעליים. 1953

מבקרים:
121431