מרדכי בן יעקב בבית חרושת פעמי שיטים. 1953

מבקרים:
121419