אריזת רימונים בימי הקטיף- אברהם אילת בגופיה ומאיר כרמי- חברים-1953

מבקרים:
127623