אברהם אילת וילדים בצל העץ אריזת הרימונים-1953

מבקרים:
114890