בלה יפה- מפעל פעמי שיטים לייצור נעליים- בצריף שהיה של הסורגים. 1955

מבקרים:
121415