כיתת ‘רקפת’ עם המטפלת אסתר גלבועי,עומדת מימין ,בטיול לגליל 1955

מבקרים:
127556