מפעל הנעלים-פעמי שיטים.צבי ארמן- חבר. 1958

מבקרים:
121416