אברהם אילת מכין את המכונה למיון רימונים לפני האריזה-1953

מבקרים:
114892