פסח -ריקוד האביב ,מרדכי דוגץ ,רחל אהוביה ונתן שונרי-1960

מבקרים:
114891