פסח -מסובים לשולחן :משה ברק,שלומית האס, מרדכי הורביץ, צבי צצקס- 1960

מבקרים:
114890