פסח-יוסף שריג מנצח על מקהלת הילדים -1960

מבקרים:
114890