משפחת צבי אריה גרין התגוררה בעיירה פלונסק אשר בפולין מראשית המאה ה-18

מבקרים:
127619