בצריף העץ המהודר בעל שתי הארובות נולדו ילדיו של צבי אריה גרין וחמשת ילדיו של בנו אביגדור ,אברהם,מיכאל,רבקה, דוד וציפורה.

מבקרים:
111920