לשיינדל ואביגדור נולדו 11 ילדים ומהם בגרו חמשת ילדיו. בתמונה :דוד,מיכאל,ציפורה ורבקה. נעדר האח הדתי אברהם.

מבקרים:
127561