ציפורה האלמנה עם שני ילדיה בפלונסק- 1922

מבקרים:
111919