דוד מנחם את אחותו ציפורה בהיודע לו דבר אסונה.”ילדייך ילדי” הוא כותב ומכין את היקלטותה בארץ כשתגיע-1922

מבקרים:
127555