פולה ודוד נותנים מחסה לציפורה ואריה בביתם אשר ביד אליהו בתל אביב ,בתמונה מימין:אריה,ציפורה,פולה,עמוס,גאולה ודוד בן גוריון ,ישרוליק בנו של אברהם. משמאל.

מבקרים:
114891