ציפורה עם בנה עמנואל לפני הפלגתה לפלסטינה.

מבקרים:
124556