ציפורה עם בנה עמנואל לפני הפלגתה לפלסטינה.

מבקרים:
111919