רישום של מיכל – נערה יושבת רגליה שלובות, 1966

מבקרים:
127557