ראש השנה בחדר האכל בית השטה- גדעון פלג- גרשון דוד- דוד ניסן- צבי ינאי- גברי- חנוך אלבלק- יאיר הגלעדי- ציצו- רות שמי- 1966

מבקרים:
106062