שדה של מילונים- פריסת יריעות פלסטיק 1966

מבקרים:
111919