מפקד יום הזכרון בבבית העלמין – 1968

מבקרים:
106064