בראש השנה- חדר האכל- תשל- שאול ורות אורן- – אהרון בצלאל- רבקה חוגים- – 1969″

מבקרים:
127556