טיול כיתת ‘דקל’, מימין: רן, מילת, רועי, רותם, ארבל, מירב, צפריר, טלי, אבנר, ענבר, דורית, ענת שפיר, שרון מרוז, חגי כהן, עמר שרון, יואש, אילנה -1970

מבקרים:
127603