טיול הורים בנים,רמון בן מאיר תומך ברינה אמו ,בטיול לגליל.-1970

מבקרים:
127603