קטיף מילונים גיוס בשדה גיא גלבוע וצליל אלבלק 1971

מבקרים:
111919