קטיף מילונים בשדה שמחה כהן וצליל אלבלק 1971

מבקרים:
111919