משה גורן- חבר בית השטה- מכיתת ‘הדס’-1973

מבקרים:
127556