שולה אלבלק- חברה- זמרת באשקולית ובגבעטרון-1973

מבקרים:
127560