בית העלמין בבית השטה- יום הזכרון-1973

מבקרים:
106064