החפירה הארכיאולוגית לחשיפת מתקן הגת הביזנטית שהתגלתה בסתיו 1969 מעל בית העלמין(בשטח פינת החי הנוכחיתה)

מבקרים:
111919