רצפת משטח הדריכה בגת הביזנטית שנחשפה בסתיו 1969 מעל בית העלמין .משטח הדריכה רוצף באבני פסיפס פשוטות בצבע לבן (ללא עיטורים גיאומטריים ).במשטח דרכו ברגלים יחפות על הענבים והתירוש (מיץ ענבים) שזרם לבור האיגום שלמרגולותיו

מבקרים:
127557