חשיפת בור האיגום בגת הביזנטית שהתגלתה בסתיו 1969 מעל בית העלמין.

מבקרים:
124558