החפירה הארכיאולוגית לחשיפת הגת הביזנטית שהתגלתה בסתיו 1969 במהלך חריש בחלקת מרדכי מעל בית העלמין(בשטח פינת החי הנוכחית)

מבקרים:
127556