חשיפת צפונות כפר שאטה הקדום באחת מעונות החפירה של נערי בית הספר המקומי באתר בשנים 1977-1979 בניהול הארכיאולוג רמי ערב.

מבקרים:
124554