חשפת עתיקות כפר שאטה הקדום באחת מעונות החפירות באתר בשנים 1977-1979 .הארכיאולוג רמי ערב ניהל את החפירה בעזרת נערי בית הספר המקומי .

מבקרים:
111917